cecileendenise
Cecile & Denise Schaeverbeke, volledig in de ban van het Heilig Bloedspel waaraan ze deelnam.

Mini biografie van Denise Schaeverbeke door Karel Vandendorpe. De tweede in rij, Denise, trad in de voetsporen van haar vader, Julien Schaeverbeke, wat artistieke begaafdheid betrof. Na de lagere school en vier jaar huishoudschool besloot ze om verder te gaan in de kunstrichting. Tijdens de oorlog zat Denise op de Academie voor Beeldende Kunsten te Brugge. In schooljaar 1942-43 behaalde ze de tweede prijs in ‘Teekenen naar ’t antiek (kop)’ bij leraar Jef Van De Fackere en de eerste prijs Dekoratieve Kunst bij juffrouw D. Rommelaere.

denise_foto_sneeuw
Denise Schaeverbeke tijdens de winterperiode.

In 1947 kreeg ze een eerste prijs voor ‘schilderen naar ’t leven, afdeling juffers’ bij leraar Guillaume Michiels. Denise was zeer bedreven in het weergeven van de menselijke figuur. Nog tijdens haar schooltijd tekende ze een portretje van haar studiegenote Madeleine Fonteyne.

Na de academie in Brugge trok Denise naar de academie van Gent waar ze schilderkunst en sierkunsten volgde. Maar ze maakte deze studies niet af en ging naar de Koninklijke Academie in Brussel.

fotovandenise
Denise Schaeverbeke.

In 1952 behaalde ze er de tweede prijs voor natuur schilderen en een eerste prijs voor kostuumgeschiedenis. Tot dan toe had Denise enkel klassieke werken geschilderd. Een voorbeeld daarvan vinden we in O.L.V. Ter Potterie in Brugge: het portret van rector Stroo. Dit portret is zeer donker van achtergrond en het is nauwelijks te geloven dat Denise Schaeverbeke de artieste is achter dit werk. Maar in Brussel leerde Denise onder invloed van haar medeleerlingen een nieuwe stijl ontwikkelen. Ze begon meer en meer haar persoonlijke gevoelens in haar werk te leggen. De achtergrond van haar schilderijen bleven meestal eenvormig van kleur terwijl de personen erg op de voorgrond traden. Ze was gefascineerd door balletdanseressen, zigeuners en kinderen. Ze gebruikte een verrassend en ongewoon kleurenpalet (‘ik droom veel in kleuren’ zei ze vaak) hetgeen aan de doeken een weemoedige en eenzame uitstraling gaf.

indebrugseacademie
Op de Brugse Academie: links vooraan Denise, achteraan leraar G. Michiels.

De kinderen en personages zijn altijd triest, maar het is een triestheid die eigen is aan het leven en aan de omstandigheden waarin haar personages zich op dat moment bevinden. Denise was van natuur een optimist. Na haar lange studies bleef Denise in het ouderlijke huis wonen. Ze schilderde talloze werken die echter zelden in de kunsthandel te vinden zijn.

Ook portretten van de neefjes en nichtjes waren van haar hand. Stilaan echter begon ze meer en meer hinder te ondervinden van een vreemde ziekte, hetgeen men de laatste decennia detecteert als de ziekte van Crohn. Dat beïnvloedde haar werken nog meer; haar personages ademen een sfeer van geslotenheid uit, vaak tegen een achtergrond van bizar groen of blauw.

huwelijksfoto
huwelijksfoto van Louise Schaeverbeke, Denise staat links van de bruidegom.

De gezondheid van Denise werd slechter en slechter. Ze had constant pijn en geen enkele dokter bleek in staat om haar te genezen. Tenslotte werd ze opgenomen in het Sint Lucas ziekenhuis te Assebroek waar ze op 23 november 1969 overleed.

Het was een zware klap voor iedereen; Denise was een optimist en hield van kinderen. Julien bleef alleen achter in het huis. De eenzaamheid viel hem zwaar. Hij had Denise altijd aangemoedigd om haar artistieke begaafdheid verder te ontplooien en ze waren een klankbord voor elkaar door de gemeenschappelijke interesse voor kunst. Na het overlijden van Denise hield Julien zich als voorzitter vooral bezig met de kunstkring “Iris”, die op heden nog altijd bestaat uit +-30 kunstenaars.

herfstinvlaanderen_klein
Herfst in Vlaanderen, door Octave Rotsaert.

Anekdote: Denise Schaeverbeke hield een klein poëzie boekje bij, in die tijd was dit gebruikelijk. Iedere kunstenaar die haar kende tekende een schets in dit boekje, ook Octave Rotsaert die op 2 maart 1944 de tekening “Herfst in Vlaanderen” had gerealiseerd.

Auteur: Karel Vandendorpe


Stamboom
Stamboom
stamboom van de familie Schaeverbeke
Stamboom
Stamboom
stamboom van de familie Schaeverbeke

Voor vragen i.v.m. de familie Schaeverbeke, stuur een persoonlijk bericht naar Karel Vandendorpe, via dit contactformuliertje:

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Uw bericht (verplicht)

  Bekijk op de volgende pagina een paar kunstwerken van Denise Schaeverbeke

  Spellingsfout gezien? Selecteer de tekst met uw linker muisknop en klik op Ctrl+Enter.

  Geef een antwoord